NTU Startup Day

2015 NTU Startup Day 12組Demo團隊展現創業能量

由台大創聯會、台大創意創業中心、以及台大創意創業學程共同主辦的第四屆NTU Startup Day,於今日熱鬧登場,現場共邀請5大類別,包括...
2015-05-01
追蹤我們